INTERVJU prim. dr. Seada Bajramovića za web portal.

Poliklinke MEDIC CENTAR:

1. Mozete li nam predstaviti Polikliniku MEDIC CENTAR? Kada je osnovana i kako je tekao
njen razvoj do danas?

Zdravstvena ustanova „dr.Bajramović“ osnovana je 1997. godine i jedna je od najstarijih
privatnih zdravstvenih ustanova u BiH. U početku je to bila privatna internistička ordinacija a
kasnije je prerasla u PZU Poliklinika MEDIC CENTAR dr.Bajramović u Gradačcu. Poliklinika
pruza zdravstvene usluge pacijentima Gradačca, kao i susjednih opština, te pacijentima iz
regije i dijaspore. U Skladu sa potrebama, izgrađen je novi objekat Poliklinike sa oko 1 000
metara kvadratnih površine, u kojem su osnovane i apoteka i stomatološka ordinacija sa
digitalnim ortopanom, a sve u cilju kompletiranja zdravstvenih usluga i unapređenja rada
Poliklinike.
Danas je Poliklinika respektabilna zdravstvena ustanova prepoznata u širem okruzenju.

2. Od kojih organizacionih jedinica se sastoji Vaša Poliklinika? Recite nam nešto o načinu rada
Poliklinike?

U Poliklinici je okosnica rada interna medicina i laboratorija. Osim toga uređene su prostorije
i formiran stručni tim za pedijatrijsku jedinicu sa iskusnom pedijatricom na čelu.

Većpomenute apoteka i stomatološka ordinacija dodatno kompletiraju pruzanje zdravstvenih
usluga. Široka lepeza ultrazvučne i laboratorijske dijagnostike je svakodnevno dostupna
pacijentima Poliklinike.
Osim toga više eminentnih stručnjaka iz raznih oblasti medicine pruzaju konsultativno-
specijalističku potporu radu PZU MEDIC CENTAR. Rad u Poliklinici je timski i interaktivan, tako
da uposlenici pomazu jedni drugima u obavljanju svakodnevnih zadataka. Rad je organiziran
sa zakazivanjem termina za pojedine preglede, mada, kada je to potrebno i kada to zahtijeva
zdravstveno stanje pacijenata, usluge se pruzaju i bez unaprijed zakazanog termina, dok za
labotartorijske pretrage nije potrebno zakazivanje termina.

3. Šta je potrebno za kvalitetan odnos na relaciji zdravstveni radnik (ljekar) – pacijent?

Svi kazu: pacijent je na prvom mjestu. I treba da bude. A da bi se to ostvarilo taj odnos se
mora izgrađivati i njegovati. Za kvalitetnu zdravstvenu uslugu neophodan je adekvatan
prostor, kvalitetna oprema i stručni kadar. Četvrti i ništa manje vazan uslov je i povjerenje
pacijenta u ljekara i ustanovu. Da bi smo stekli to povjerenje moramo pokazati strpljenje,
odvojiti dovoljno vremena za svakog pacijenta i saslušati njegove tegobe. Problem
savremene medicine je baš to, dehumanizacija i digitalizacija, tako da se često dešava da
pacijent i iz vrhunskih instituta i klinika odlazi nezadovoljan pruzenom uslugom.
Svi zdravstveni radnici a posebno ljekari, ulaskom u svijet medicine imaju misiju, a to je
pruzanje pomoci bolesnoj osobi. Da bi ta misija bila uspješna moramo se vratiti Hipokratu i
čovjeku kao zivom biću, sa svim njegovim problemima, dilemama i zeljama, i ne smijemo ga
razočarati. Visoka stručnost u medicini je uslov kvalitetnog rada, ali za uspjeh u liječenju
potrebno je pokazati i strpljenje, empatiju i humanost. Tada je i propisana terapija efikasnija i
ima bolji učinak.

4. Kakvi su budući planovi rada? U kojem pravcu će se razvijati Vaša Poliklinika?

U toku je realizacija i nabavka novog digitalnog rentgen i CT aparata, a obavljeni su kontakti i
za nabavku opreme za fizioterapeutsku ordinaciju. U narednom periodu poseban akcenat
ćemo staviti na dodatno usavršavanje i edukaciju postojećeg stručnog medicinskog kadra a
planirano je i upućivanje kolega na specijalizaciju iz više grana medicine. Naša privatna
zdravstvena ustanova uvijek je bila otvorena svim zainteresiranim kolegama raznih
medicinskih djelatnosti za razne vidove saradnje.