Šta je neurologija ?

Neurologija je grana medicine koja se bavi bolestima mozga, kičmene moždine, perifernih živaca i mišića. U Eurofarm Poliklinicivršimo dijagnostiku i liječenje najčešćih neuroloških bolesti, kao što su: moždani udar, epilepsija, tumori mozga i kičmene moždine, degenerativne bolesti mozga i kičmenog stuba, autoimune bolesti, povrede mozga ili kičme, bolesti krvnih žila u sklopu ateroskleroze, dijabetesa, hiperlipidemije.

Šta je psihijatrija?

U svom pokušaju da definiše, razumije i kategoriše poremećaje i pronađe najbolje način liječenja, psihijatar je uvijek u kompleksnoj borbi sa ljudskim mozgom. Oba, i biološki faktor i faktor okoline, učestvuju u simptomima stresa i uloga svakoga je različita od osobe do osobe. Psihoterapija i lijekovi uspješno liječe večinu psihičkih poremećaja i obično u kombinaciji najbolje djeluju.

Šta je psihoterapija?

Psihoterapija je terapija razgovora sa psihologom koji pokušava na najbolji mogući način da dijagnosticira i liječi mentalne i emotivne probleme. Terapija može imati različite forme – kognitivna terapija ponašanja, empatička kongnitivna terapija, psihodinamska terapija ili kombinacija svih ovih zajedno – ali u centru svega je uspješna veza između terapeuta i pacijenta!