Kardiologija

Poliklinika dr.Bajramovića Vam nudi slijedeće:

  • Opšti kardiološki pregled uz EKG sa interpretacijom
  • Dijagnostiku i liječenje bolesti srca
  • Dijagnostiku i liječenje povišenog krvnog pritiska
  • Transtorakalnu ehokardiografiju /UZ srca preko zida grudnog koša/
  • Transezofagealnu ehokardiografiju /UZ srca posebnom sondom koja se plasira u želudac i omogućava detaljan prikaz unutrašnjih struktura srca, srčanih zalistaka, prisutnih tromba, promjena na aorti/
  • 24-satni holter EKG monitoring i 24-satni holter krvnog pritiska
  • Ergometrijski test /EKG pod opterećenjem: ergometar bicikl i treadmil – pokretna traka
  • Sleep Apnea
  • Hyper Q