Naša Vizija

Naša vizija je postati vodeća privatna zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini, u pružanju zdravstvene usluge u skladu sa najsavremenijim svjetskim trendovima iz područja medicine a koja će omogućiti kvalitetnu, sveobuhvatnu, kontinuiranu i pristupačnu zdravstvenu zaštitu našim pacijenatima.

Moderni Laboratorijski Test

Laboratorijski nalazi: KKS – kompletna krvna slika URIN SEDIMENTACIJA GLUKOZA UREA KREATININ ALT AST HOLESTEROL TRIGLICERIDI EKG SRCA OPŠTI I PREVENTIVNI PREGLED

Naša Misija

Naša misija je obezbjediti pacijentima Medical Centra usluge dijagnostike i liječenje u skladu sa najvišim svjetskim standardima od strane najeminentnijih stručnjaka iz oblasti medicine, korištenjem modernih tehnologija a poštujući temeljne etičke principe na kojima počiva naša profesija.